Kennis

Executive Onboarden vs. Integreren: Waarom onboarding alleen niet genoeg is.

Nieuws

Wanneer een executive start in een nieuwe rol, is er meer nodig dan alleen het “aan boord” brengen. Het gaat wat ons betreft om integreren. Executive ntegration suggereert een ideëel doel; doen wat nodig is om van een nieuwe executive, zo efficiënt en vlot mogelijk, een volledig functionerend lid van het team te maken.

Personal, cultural en strategical fit van executives analyseren met DISC

Nieuws

Een mogelijke match van een kandidaat beoordelen op zijn gewoonten en voorkeuren, door verder te kijken dan een trackrecord; vergt kennis van gedragspatronen. Met DISC, een model om gewoontes en gedrag van iemand inzichtelijk te maken, en onze expertise in executive search, kunnen wij zorgen voor een sluitende match van een kandidaat en een organisatie. Een future fit dus.

Kleur bekennen met DISC door jouw persoonlijkheid optimaal te benutten

Nieuws

De tijd dat iemands kundigheid beoordeeld werd aan de hand van een CV, is verleden tijd. Ervaring in combinatie met persoonlijkheid, is veel belangrijker geworden voor een succesvol dienstverband, zowel vanuit een executive als de organisatie. In dit artikel lees je meer over het DISC-model, welke wij toepassen binnen executive search en recruitment.

Hoe ziet recruitment voor executive functies er post-covid uit?

Nieuws

We zien al enkele jaren dat er een verschuiving plaatsvindt in de manier van werken, maar covid heeft ervoor gezorgd dat dit allemaal in een stroomversnelling is gekomen. Deze verschuiving van werken op kantoor naar thuiswerken, en ook hybride werken, brengt veel uitdagingen met zich mee voor organisaties, leidinggevenden en recruitment.

Wat maakt ExecutiveLab anders dan andere executive search bureaus?

Nieuws

Remote werken, vergaderen via Zoom, het gemis aan koffie gesprekken. Covid heeft impact op alle lagen en afdelingen van bedrijven, ook op de uitvoering van leidinggevende functies. Executive functies vragen andere management skills dan voor de coronapandemie, want veel veranderingen zullen blijvend zijn.

Jeroen Borst en ExecutiveLab

Case studies
Nieuws

Slimmer werven van Sales Directors voor Schuberg Philis ExecutiveLab helpt Schuberg Philis met het beantwoorden van de volgende vraag: hoe kunnen we in een partnership de werving van Sales Directors slimmer aanpakken waardoor we onze groeiambities kunnen realiseren?

Van kandidaat naar duurzame klantrelatie met Laura Hendriks bij IG&H

Case studies

Laura Hendriks over haar ervaring met de bemiddeling naar IG&H. Daarnaast is ze nu echt ambassadeur van ExecutiveLab binnen IG&H en is er continue contact, in een klantrelatie.

Slimmer werven van Sales Directors voor Schuberg Philis

Case studies

Slimmer werven van Sales Directors voor Schuberg Philis ExecutiveLab helpt Schuberg Philis met het beantwoorden van de volgende vraag: hoe kunnen we in een partnership de werving van Sales Directors slimmer aanpakken waardoor we onze groeiambities kunnen realiseren?