Case study

Executive Onboarden v.s. Integreren: Waarom onboarding alleen niet genoeg is.

Wanneer een executive start in een nieuwe rol, is er meer nodig dan alleen het “aan boord” brengen. Het gaat wat ons betreft om integreren. Executive integration suggereert een ideëel doel; doen wat nodig is om van een nieuwe executive, zo efficiënt en vlot mogelijk, een volledig functionerend lid van het team te maken.

INTEGRATIE: ONBOARDING, LANDING EN GROUNDING

Om een effectieve integratie te realiseren is het van belang om de juiste termen te hanteren. Bij ExecutiveLab zijn wij daarom voorstander van executive integration als overkoepelende term voor het volledige proces van aannemen van een executive tot en met het volledig ingewerkt en gesetteld zijn binnen een organisatie. Hierbinnen is onboarden een fase, net als landen en grounden.

Het kost tijd en vereist een goede strategie om iemand volwaardig te laten grounden in een organisatie. Onboarding is een hele belangrijke fase, want dat is het begin. Het heeft grote impact op de volledig integratie, maar landing en grounding zijn eveneens belangrijk en dat wordt volgens ons te vaak onderschat.

Het totale integratietraject is er om een nieuwe leider te helpen in het aanleggen van de juiste fundering. Wordt er onvoldoende tijd en support geboden tijdens een van de fases van executive integration, dan zijn de gevolgen groot. Een verspilling van talent, potentie en geld.

IS DE EXECUTIVE INTEGRATION GOED GEREGELD?

Zo’n 60% van de executive leaders die ondervraagd zijn in een onderzoek rondom executive integration, geeft aan dat het zes maanden duurde voordat ze het idee hadden daadwerkelijk impact te genereren met hun functie (Watkins and Triantogiannis, 2017). Bijna 20% van de executives had hier zelfs negen maanden voor nodig. Een derde van de nieuwe leiders kreeg tijdens hun onboarding zinvolle ondersteuning. De meerderheid gaf aan dat een dergelijke ondersteuning een groot verschil zou hebben gemaakt in een snellere en geleidelijke integratie.

Nu we steeds meer remote werken, wordt het goed integreren van een executive nog belangrijker. De juiste ondersteuning binnen dit traject is van groot belang. Uit bovenstaand onderzoek komt ook naar voren dat de oorzaak van het niet succesvol integreren vaak ligt bij het bedrijf en niet bij de executive zelf. De organisatiecultuur en politiek spelen een grotere rol, dan het gebrek aan competentie of management-skills van een executive.

Een executive integration traject heeft een grotere kans van slagen wanneer er tijdens de landing en grounding, meer nadruk wordt gelegd op constructieve feedback. Ook ondersteuning bij het navigeren door interne netwerken en het verkrijgen van inzicht in de organisatie- en teamdynamiek, zijn waardevolle aspecten voor een volwaardige grounding.

ONDERSTEUNING IN EXECUTIVE INTEGRATION DOOR EXECUTIVELAB

Met onze Executive Integration strategie geef je niet alleen aandacht aan onboarding, maar ook aan landing en grounding. Zo maak je een integratie succesvol. Goed geïntegreerde executives kunnen in een vroeg stadium al waarde toevoegen en impact maken, wanneer zij niet hoeven te worstelen met een lange aanlooptijd.

Meer weten over onze aanpak? Lees de komende weken alles over effectieve executive integration en de verschillende fases.

Ook de integratie van nieuwe leidinggevenden optimaliseren binnen jouw organisatie? We denken graag met je mee, neem contact op met Sophie.


Dit is een H1

Lorem ipsum

Dit is een H2

Lorem ipsum

Dit is een H3

Lorem ipsum

Dit is een H4

Lorem ipsum

Dit is een H5

Lorem ipsum

Dit is een H6

Lorem ipsum

Dit is een blockquote
  • Dit is een bullet list
  • Nog een item
  • Nog een item
  1. Dit is een numbered list
  2. Nog een item
  3. Nog een item
Dit is een afbeelding bijschrijft

Meer weten over onze aanpak? Lees de komende weken alles over effectieve executive integration en de verschillende fases.

Ook de integratie van nieuwe leidinggevenden optimaliseren binnen jouw organisatie? We denken graag met je mee, neem contact op met Sophie.