Nieuws

Hoe ziet recruitment voor executive functies er post-covid uit?

We zien al enkele jaren dat er een verschuiving plaatsvindt in de manier van werken, maar covid heeft ervoor gezorgd dat dit allemaal in een stroomversnelling is gekomen. Deze verschuiving van werken op kantoor naar thuiswerken, en ook hybride werken, brengt veel uitdagingen met zich mee voor organisaties, leidinggevenden en recruitment.

HET NIEUWE WERKEN: REMOTE EN HYBRIDE WERKEN

De laatste jaren is onze manier van werken geëvolueerd door de verschillende digitale toepassingen, gewenste flexibiliteit (geen 9 tot 5), maar ook het zoeken naar balans tussen werk en privé. Onderzoek geeft aan dat meer dan 40% van de medewerkers van organisaties over een paar jaar vooral vanuit huis zullen werken.

Hoewel het op afstand werken in veel bedrijven geleid heeft tot een toename in productiviteit leidt het thuiswerken wel tot het ontbreken van verbondenheid met de organisatie (bron: TNO). En dat is niet gek als je er van uit gaat dat weinig – of eigenlijk geen – fysiek contact en interactie niet bevorderlijk is voor het in stand houden van de bedrijfscultuur.

DE VERBINDENDE FACTOR ALS LEIDINGGEVENDE

De verbinding tussen medewerkers en de organisaties zal in veel gevallen gevonden moeten worden in de leidinggevende functies. Maar een andere werksetting, van kantoor naar remote, zal ook een andere manier van leidinggeven vragen. Een andere invulling van leiderschapsrollen: executives die niet alleen motiveren, maar ook het vermogen hebben om te verbinden.

Er wordt van iedereen binnen een organisatie meer verantwoordelijkheid en zelfsturing gevraagd. De bal ligt meer en meer bij alle betrokkenen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen voelt zich tot die werkwijze aangetrokken. Zo gedijen introverte mensen beter in een prikkelarme omgeving zoals hun eigen vertrouwde thuis, terwijl extraverte mensen zich optimaal voelen met mensen om hun heen. Voor beide groepen moet een manier van werken gecreëerd worden die niet alleen effectief is per individu, maar ook voor een team als geheel.

Het waarborgen van een individuele waardering, aandacht en sociale cohesie in een team vraagt in de nieuwe manier van werken een andere skill set dan voor covid. Dat heeft ook invloed op de huidige manier van werven van executives.

RECRUITMENT EN SELECTIE VAN EXECUTIVES

Goed leiderschap is tot voor kort vooral gebaseerd op masculiene kwaliteiten. Nu er meer ingezet moet worden op verbinding, vanwege het hybride werken, worden feminiene kwaliteiten in leiderschap meer gewaardeerd. Executives die oog hebben voor de individuele waardering en aandacht voor cohesie op afstand, zullen meer en meer nodig zijn om het nieuwe werken succesvol te maken.

Het is belangrijk om verder te kijken dan het cv van een kandidaat en waar nodig meer de diepte op te zoeken. Zo zijn soft skills, zoals empathie en situationeel inzicht, nog belangrijker voor recruitment en selectie trajecten.

Tijdens covid zijn recruitment consultants ook gebonden geweest aan thuiswerken. In recruitment was het pre-covid voor consultants gebruikelijk om soft skills voornamelijk op gevoel en ervaring te beoordelen. Als de non-verbale communicatie wegvalt, is het niet eenvoudig om senior kandidaten te beoordelen via een beeldscherm. Goede recruitment consultants, de vakmensen, hebben in rap tempo hun werkwijze hierop aangepast. Ze zijn bevindingen gaan staven met onderzoek. Recruitment gebaseerd op feiten.

GEVRAAGDE LEIDERSCHAPSKWALITEITEN POST-COVID

Leidinggeven op afstand is wennen. Teamleden die thuiswerken zijn ‘uit beeld’. Hoe kun je dan toch zorgen voor de optimale werkomstandigheden en de verbinding met het team, het werk en de organisatie? Die vraag kunnen executives met de juiste skills die nu en in de toekomst nodig zijn met het hybride werken beantwoorden.

TECHNOLOGIE

De rol van technologie wordt nog belangrijker, want programma’s zoals Teams en Zoom zijn nog maar het begin. Daarom zal ook meer getoetst worden of een executive tech-savvy is.

De techniek zal steeds meer een proces van gewenning zijn, maar de communicatie met anderen via deze techniek, in plaats van in real life, echt een uitdaging.

CREATIVITEIT & EMPATHIE

Er wordt meer creativiteit en empathie gevraagd van leidinggevenden, want in een virtuele ruimte kun je moeilijker mensen lezen dan face to face. Alertheid op non-verbale signalen via technische middelen vergt uiteraard veel meer van een leidinggevende dan als je op de afdeling even bij iedereen langsloopt.

Een zachte, feminiene leiderschapsstijl en mensgerichte en interactieve gedragsstijl (DISC) past beter bij het nieuwe werken. Iemand die een dominante en taakgerichte leiderschapsstijl hanteert zal hier in de meeste gevallen minder goed zijn rol kunnen uitvoeren.

OPENHEID & VERTROUWEN

Het waarborgen van teamresultaten en de onderlinge verbondenheid vraagt een andere manier van samenwerking. Het vraagt onderlinge openheid en vertrouwen, waar je als executive de basis voor moet leggen.

Het is nodig om vertrouwen in het team en persoonlijke manier van thuiswerken te hebben. De leiderschapsstijl van een executive is dan ook een belangrijke factor voor het werkgeluk van teamleden.

POST-COVID ONBOARDEN BINNEN EEN ORGANISATIE

We weten dat niet alleen het werven en selecteren in een recruitment traject verandert, maar ook het integreren binnen organisatie zal anders verlopen. Onboarden via een standaard inwerkprogramma is niet meer genoeg om de bedrijfscultuur eigen te maken.

Toch zal het meer nodig zijn om te integreren en je collega’s te ontmoeten via het beeldscherm of door hybride werken. Dat is toch een andere dynamiek dan de vrijdagmiddagborrel.

Doordat meer mensen remote blijven werken, is de culture match tussen een executive en een organisatie nog belangrijker. Het bepaalt de verbondenheid met een organisatie en tussen collega’s, ook wanneer dit via een beeldscherm gaat.

POST-COVID VRAAGT EEN ANDERE EXECUTIVE SEARCH BENADERING

Door de manier waarop we moesten werken tijdens covid en het nieuwe werken post-covid, is er een andere executive search benadering nodig. Wij hebben deze verandering met beide handen aangepakt en onze werkwijze in recruitment en selectie hiervoor geoptimaliseerd

DISC-ANALYSE

De consultants van ExecutiveLab hebben in de eerste coronagolf namelijk ook hun manier van screenings weten te verdiepen, door het toepassen van verschillende analyses. Zo wordt het subjectieve gevoel over een kandidaat uit een, vaak online, interview onderbouwd met feiten.

Daarnaast gebruiken onze recruitment consultants modellen voor het bekrachtigen van onze executive search analyses. De DISC-analyse is hiervan een bekende. Al onze consultants zijn DISC-gecertificeerd en kunnen een DISC-analyse uit voeren.

BEDRIJFSCULTUUR EN LEIDERSCHAPSSTIJL

Het is belangrijk om kandidaten te matchen met een bedrijfscultuur en hun leiderschapsstijl. Hiervoor gebruiken we een model wat zich meer richt op de cultural fit van een executive en een model die de natuurlijke voorkeur in leiderschapsdilemma’s naar voren brengt.

We ondervonden zelf dat het gevoel tijdens screenings en search, vooral zonder non-verbale communicatie, vertroebelde inzichten gaf. Hierdoor zagen we wat er nodig was om ook onze recruitment strategieën post-covid te verbeteren. Deze inzichten hebben ervoor gezorgd dat we onze diensten hebben uitgebreid met Executive Insights, Executive Integration en RecruitmentLab.

Dit is een H1

Lorem ipsum

Dit is een H2

Lorem ipsum

Dit is een H3

Lorem ipsum

Dit is een H4

Lorem ipsum

Dit is een H5

Lorem ipsum

Dit is een H6

Lorem ipsum

Dit is een blockquote
  • Dit is een bullet list
  • Nog een item
  • Nog een item
  1. Dit is een numbered list
  2. Nog een item
  3. Nog een item
Dit is een afbeelding bijschrijft

Post-covid een recruitment traject starten?

Wil je post-covid een recruitment traject starten voor nieuwe executive functies en de beste strategie hanteren? Of ben je op zoek naar de senior functie die jou op een next level brengt? Neem gerust contact op met onze consultants om hierover te sparren.