Slimmer werven van Sales Directors voor Schuberg Philis | Case Study

Slimmer werven van Sales Directors voor Schuberg Philis

Case studies

Business case

Schuberg Philis heeft een zeer sterke groeiambitie. In kwaliteit, kwantiteit maar vooral ook in propositie. De werving in 2021 en 2022 van ruim 15 Sales Directors is cruciaal voor het realiseren van die groeiambitie. Schuberg Philis is een sterk merk en de medewerkers van Schuberg Philis hebben stuk voor stuk een groot netwerk. Er zullen geen concessies worden gedaan aan de hoge standaarden van Schuberg Philis. De huidige instroomkanalen zijn niet toereikend. De vraag die aan ExecutiveLab is gesteld luidt dan ook: hoe kunnen we in een partnership de werving van Sales Directors slimmer aanpakken waardoor we onze groeiambities kunnen realiseren?

Oplossing ExecutiveLab

Wij hebben voor Schuberg Philis een tailormade RecruitmentLab gebouwd. Deze is onder andere opgebouwd uit de volgende bouwstenen: conversie optimalisatie, agency management, executive referral kanaal inrichten, funnel creatie, assessments doorlichten, aftercare van sollicitanten beter inrichten, employer branding beter inrichten. Door op verschillende momenten gedurende een lange periode, inclusief kalibratie, bovenstaande punten integraal in te zetten, zal de instroom van high end Sales Directors in omvang en kwaliteit verbeteren. Dit kan alleen succesvol zijn indien je dit langdurig en in nauwe samenwerking uitvoert.

Resultaten

We zijn nu in juni 2021 een halfjaar bezig met het RecruitmentLab voor Schuberg Philis. De instroom van kandidaten is fors omhoog gegaan. Het aantal aangenomen Sales Directors is significant gestegen. We hebben een drietal andere bureaus aangehaakt die nu aan het werven zijn voor deze rol. Deze bureaus zijn complementair aan elkaar in markt en werkwijze. ExecutiveLab zorgt er voor dat de kwaliteit van de kandidaten op een goed niveau blijft. Ook zijn de referral kanalen beter ingezet. We hebben een viertal workshops georganiseerd over hoe om te gaan met je referrals. Zeker op executive niveau is hiervoor een andere benadering nodig dan op meer operationeel en tactisch niveau. We verwachten dat als de bureaus nog beter zijn ingewerkt, het referral kanaal nog gerichter  wordt ingezet en alle overige zaken verder zijn ingericht dat Schuberg Philis haar doelstelling, en daarmee ook de onze(!), zeker gaat halen.